Manifest

manifest, -u muž. r. slávnostné verejné vyhlásenie nejakých programových zásad, programové osvedčenie: Manifest komunistickej strany ideový program komunizmu, ktorý Marx a Engels vydali r. 1848;
Manifest mieru mierové vyhlásenie komunistických a robotníckych strán v novembri 1957;
básnické, literárne m-y
manifest, -a muž. r. účastník manifestácie;
manifestantka, -y, -tiek žen. r.
manifestácia, -ie, -ií, -iám, -iách žen. r.1. veľké slávnostné verejné zhromaždenie: mierová, prvomájová m.;
2. prejavenie sa;
prejav: oslava bola m-iou lásky a bratstva;
lek. m. choroby;
manifestačný príd. m.: m. sprievod, m-é zhromaždenie;
m-é podpisovanie dodávkových zmlúv slávnostné, verejné, spontánne;
práv. zastar. m-á prísaha pri ktorej dlžník súdnou prísahou potvrdzoval údaje o svojich majetkových pomeroch;
manifestačne prísl.: m. hlasovať