Dekriminalizácia marihuany na Slovensku

dekriminalizacia marihuany na slovensku

Samotné užívanie drog na Slovensku nie je trestné. V trestnom zákone pod názvom „Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“ je presne špecifikované, kedy sa dopúšťame trestného činu.

Čo je to marihuana?

Marihuama ako rastlina má mnoho benefitov. V medicíne sa obvykle využíva:

 • Konope siate – Cannabis sativa 
 • používa sa hlavne v potravinárskom priemysle napríklad na výrobu konopnej múky, konopného oleja…
 • Konope indické – Cannabis indica 
 • poskytuje celkovú úľavu telu
 • znižuje stres
 • navodzuje pocit pokoja
 • lieči nespavosť
 • tlmí bolesť

Vedľajšie účinky:

 • telesné
 • zrýchlenie srdcovej frekvencie
 • nadmerné zvýšenie apetítu
 • začervenanie očí
 • psychické 
 • výpadky pamäte
 • zmätenosť
 • psychosomatické reakcie

Marihuana ako liek sa zvykne používať hlavne v prípadoch kde štandardná medicína nezaberá. Ako každý liek má totiž nežiadúce účinky, práve preto sa pri jej užívaní kladie dôraz na odborný dohľad lekárov.

Právna úprava na Slovensku

Samotné užívanie drog na Slovensku nie je trestné. V trestnom zákone pod názvom „Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi“ je presne špecifikované, kedy sa dopúšťame trestného činu.

Trestného činu sa dopúšťame ak drogy:

 • vyrábame
 • predávame
 • kupujeme
 • vymieňame
 • zadovažujeme
 • prechovávame

Väčšina obyvateľov na Slovensku je za dekriminalizáciu marihuany aj keď je stále veľa tých, ktorí sú proti. Hlavný problém ale je neznalosť rozdielu medzi dekriminalizáciou a legalizáciou marihuany.

 • Dekriminalizácia   je vyňatie určitého konania, ktoré je podľa platného práva trestným činom z pôsobnosti Trestného zákona. Aj naďalej sa však považuje za protiprávne a preto musí zostať sankciované.
 • Legalizácia je uznanie určitého protiprávneho konania za zákonom povolené bez akéhokoľvek sankciovania

Význam dekriminalizácie marihuany

 1. Napriek tomu, že užívanie drog je trestné, počet osôb, ktoré majú skúsenosť s ich užívaním neklesá – trestné stíhanie neplní svoj preventívny účel
 2. Uložením trestu sa nerieši problém samotného protiprávneho konania 
 3. Následky trestného konania sú neúmerné 
 4. Vedenie trestných konaní je zaťažujúce pre orgány činné v trestnom konaní aj súdy. 
 5. V každom prípade je nutné znalecké dokazovanie čo je finančne veľmi náročné
 6. Situácia nerozlišuje problém drogovej závislej osoby, ktorá potrebuje pomoc a nie trest

Z hľadiska trestnej zodpovednosti má kľúčový význam trestné konanie, ktoré poznáme pod názvom prechovávanie drog pre vlastnú potrebu. 

Stačí aby mal užívateľ pri sebe nelegálne drogy v množstve o ktorom sa predpokladá, že nie je na osobné použitie. Následne sa určuje, koľko jednorazových dávok sa môže zo zadržaného množstva pripraviť.

 • 1 – 3 jednorazové dávky – odňatie slobody do 3 rokov
 • 4 – 10 jednorazových dávok – odňatie slobody do 5 rokov
 • viac ako 10 jednorazových dávok – predpokladá sa, že už môže ísť o dílera a tak sta trest ukladá vo výške odňatia slobody od 4 – 10 rokov

Riešenie otázky dekriminalizácie

Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti je nutné vedieť rozlíšiť užívateľa od dílera.  Pre ochranu spoločnosti je omnoho dôležitejšie postihovať závažnú trestnú činnosť dílerov smerujúcu k výrobe a distribúcii omamných látok. 

Využitie marihuany na medicínske účely je povolené v:

 • Českej republike
 • Švajčiarsku
 • Rakúsku
 • Izraeli
 • Fínsku
 • Čine
 • Kanade 
 • 22 štátoch USA 

Zatiaľ čo Slovensko zaostáva, sú aj krajiny, ktoré schválili aj úplnú legalizáciu marihuany. Najznámejším prípadom je Holandsko. Marihuana sa tu v takzvaných cofeeshopoch predáva už od roku 1975. Holandsko pri tom patrí medzi krajiny s najnižšou kriminalitou na svete.

Európska únia dokonca vyzvala členské štáty, aby začali využívať lieky na báze marihuany a tak isto podporili výskum v tejto oblasti. Sú totiž ochorenia, ktorých liečba je spojená s bolesťou a konope im môže uľahčiť jeho priebeh.

Stanovisko politických strán na Slovensku

Téma dekrimininalizácie marihuany sa u nás objavuje pravidelne každé 4 roky. Volebné strany sa snažia získať mladého voliča a preto pravidelne zaraďujú túto tému do svojich volebných programov.

Naša právna úprava je najprísnejšia v rámci Európskej únie. Za pár gramov marihuany končia vo väzení mladý ľudia na veľmi dlhý čas. V mnohých prípadoch si odpykávajú tresty ako by spáchali vraždu. 

Hlavným cieľom politikov v súčasnosti je snaha rozlíšiť používateľa od dílera a prevenciu riešiť skôr pokutami ako väzením. Je nutné byť tolerantnejší k slabým páchateľom a prísnejší na organizovanú a nebezpečnú kriminalitu.

Nová legislatíva

Na Slovensku bude od 1. mája 2021 platiť nová legislatíva. Poslanci schválili novelu zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch z nich. Návrh predkladalo ministerstvo zdravotníctva.

Cieľom bolo vyradenie Kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok. Predpokladá sa, že schválenie novely bude mať priaznivý vplyv pri rozvoji kozmetického priemyslu a nepriamo tak ovplyvní aj zamestnanosť na Slovensku.

Čo je to CBD

Kanabidiol alebo CBD je jedna zo zložiek marihuany. Každá zložka má svoje vlastnosti a môže vyvolať rôzne reakcie. 

CBD olej je extrakciou konope.

 • nemá psychotropné účinky
 • nevyvoláva stav eufórie
 • nie je návykový

Zdravotné výhody CBD:

 • znižuje bolesť a má protizápalové účinky
 • napomáha k rýchlejšiemu zotaveniu po úrazoch a športových zraneniach
 • tlmí problémy s nepokojným spánkom a tak priaznivo vplýva na kvalitu spánku
 • odbúrava stres
 • pomáha normalizovať hladinu cukru v tele
 • znižuje chronickú únavu
 • pomáha pri úzkostných stavoch
 • nemá žiadne známe vedľajšie účinky

Slovensko bolo jediným štátom Európske únie, ktorý túto látku považoval za psychotropnú.