Deň matiek a jeho história

Vonku sa konečne otepľuje, príroda sa prebúdza, vo vzduchu cítiť vôňu rozkvitnutých kvetov. Máj je najkrajší mesiac v roku a jeho druhá nedeľa patrí všetkým mamičkám.

Mama je slnko so zlatým vlasom.
Malé slniečko-to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme.
Mne svieti mama.
A ja mame.   

L. Friedová

Vonku sa konečne otepľuje, príroda sa prebúdza, vo vzduchu cítiť vôňu rozkvitnutých kvetov. Máj je najkrajší mesiac v roku a jeho druhá nedeľa patrí všetkým mamičkám.

Náš tip: Aký darček pre mamu vybrať?

Pani učiteľky vyrábajú s detičkami drobné darčeky, nacvičujú besiedky, dokonca aj dospelí radi potešia svoju mamu aspoň kvetom. Deň matiek je sviatkom s krásnou myšlienkou, ktorý pripomína jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky.

Antika

Už starovekí Gréci oslavovali ženu ako darkyňu života. Oslavy boli venované bohyni Rhey – matke všetkých božstiev. V tej dobe nemali ešte charakter verejných osláv. Skôr išlo o súkromný sviatok pokračovateliek rodu.

Anglicko

Oslavy tohto výnimočného dňa ako ho poznáme majú pôvod v Anglicku v 16. storočí.  V deň, ktorý sa nazýval Mothering Sunday, prebiehali oslavy na počesť všetkých anglických matiek. V minulosti pracovalo veľa ľudí ďaleko od svojich domov a práve v tento deň mali všetci, vrátane služobníctva, dovolené vycestovať a vrátiť sa domov za svojimi matkami.

USA

V USA sa matkám a ich právam venovala Anna Marie Jarvisová. Matka 11 detí z Philadelphie navrhla v ženskom spolku vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Písal sa rok 1907. Lobizmus a rastúca sila ženských spolkov spôsobili, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. 

V roku 1914 vyhlásil americký prezident Woodrow Wilson Deň matiek za národný sviatok – deň vyjadrenia úcty všetkým matkám.

Každý rok, vždy druhú májovú nedeľu, matky neupratovali, nepracovali ani nevarili. O všetko sa na znak uznania a vďaky postarali deti. Dospelí posielali matkám pozdravy a kvety. V USA sa dokonca všetci občania na počesť ozdobovali červeným kvetom. Ten kto matku už nemal, nosil kvet biely.

Československo

Okolo roku 1918 navštevovalo našu krajinu veľa sociálnych pracovníčok z USA ktoré ideu sviatku rozšírili veľmi rýchlo. Deň matiek na našom území sa tak začal oslavovať v roku 1923 a najväčšiu zásluhu na tom má Alica Masaryková. Dcéra prezidenta Masaryka bola zakladateľkou Červeného kríža a bola verejne známa svojou osvetou pre mamičky, slobodné mamičky aj deti bez domova.

V 50. rokoch minulého storočia bol v komunistických krajinách sviatok nahradený Medzinárodným dňom žien. Po uvoľnení režimu v roku 1989 bola tradícia opäť obnovená. 

Slovensko

V našej krajine slávime od roku 1993 obidva sviatky ale Deň matiek je sviatok výnimočný. Každí má mamu len jednu a myšlienka na ňu nás sprevádza celým  životom. Matka ktorá všetko chápe, vie odpúšťať aj poľutovať a bude stále milovať svoje deti. Bez ohľadu na to, aké sú.

Venujme preto tento deň naším najbližším. Mamičkám, babičkám, prababičkám…. Sviatok si nevyžaduje veľké gestá a dary. Postačí aj voňavý koláč a jedno skromné „ďakujem!“

Foto: Unsplash