Bratislava ožije na Živom námestí

Tí čo žijete v Bratislave ale aj tí čo Bratislavu iba navštevujete určite ste častokrát krútili hlavou nad situáciou v Starom meste – špinavé ošarpané ulice a námestia bez kúska zelene, miest na sedenie a plné zaparkovaných áut.

Tí čo žijete v Bratislave ale aj tí čo Bratislavu iba navštevujete určite ste častokrát krútili hlavou nad situáciou v Starom meste – špinavé ošarpané ulice a námestia bez kúska zelene, miest na sedenie a plné zaparkovaných áut.

Prostredie a doba sa postupne mení a aj ľudia, ktorí chcú aktívne tráviť čas v meste nemôžu. Kúpiť si len tak strettfoodove jedlo a posedieť v príjemnom prostredí sa nedá. Presne pre toto už v roku 2018 vznikol projekt Živé námestie a po nedávnom uverejnení víťazného projektu môžeme tvrdiť , že Bratislave “svitá na lepšie časy”.

KDE NÁJDETE ŽIVÉ NÁMESTIE

Živé námestie nie je konkrétne námestie – ide o spoločný, zjednotený verejný priestor. Spája Námestie SNP, Námestie Nežnej revolúcie a Kamenné námestie v Bratislave. Projekty sa dotknú aj týchto častí – časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia.

Budúca podoba Živého námestia bude výsledkom dlhoročných analýz, plánovania a projektov. Podrobnosti sa dočítate ďalej v našom článku.

Ako tvrdia tvorcovia: “Živé námestie sa stane verejnou obývačkou, kde sa spája silný historický odkaz s modernou podobou Bratislavy.”

ČO JE CIEĽOM A KTO PROJEKT INICIUJE

Iniciátorom projektu  je Aliancia Stará Tržnica (AST). Spolu s ňou sa na projekte podieľali  Inštitút SGI v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny za participácie Hlavného mesta SR Bratislavy.

Cieľom projektu bolo zorganizovať architektonickú súťaž na pretvorenie už spomínaných priestorov, ktorej výsledkom má byť dlhodobá stratégia ako aj tzv.rýchle riešenia na sfunkčnenie verejných priestorov a urbanizácia mesta.

Všetkému samozrejme predchádzalo veľmi veľa rokovaní a samozrejme aj zbieranie dát o Kamennom námestí, námestí SNP, názory mesta, verejnosti, návštevníkov atď.

Z ČOHO SA TEDA VYCHÁDZALO – ŠTARTOVACIA ČIARA

 1. história – od výstavby “Manderláku” cez Prior až k v minulosti navrhovaným projektom, 50 rokov staré plány a historické fotky
 2. súčasný stav námestí -statika, doprava, stromy a rastliny, reklamné plochy, odpadkové koše, lavičky…
 3. právna analýza
 4. zbieranie názorov
 5. tvorba 3D mapy, pocitovej mapy, dátovej mapy, 
 6. dendrologický prieskum 172 stromov

Vznikli aj čiastkové projekty na podporu ako :

FINANCOVANIE

Projekt Živé námestie je spoločným výsledkom spolupráce a financovania:

 •  projektu Shared Cities: Creative Momentum,
 •  spolufinancovaný je aj z programu Európskej únie Kreatívna Európa
 •  Národného projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, 
 • podielal sa aj operačný program Efektívna verejná správa, podporený z Európskeho sociálneho fondu

RÝCHLE ZMENY

Rýchle riešenia sú súčasťou projektu Živé námestie a majú sa realizovať ešte aj pred schváleným a vybraným celkovým výherným projektom. Majú existovať na Kamennom námestí, Námestí SNP a v ich okolí až do finálnej úpravy tohto verejného priestoru verejnou súťažou. Nebudú tak prekážkou pre výsledok súťaže, ale budú jej predzvesťou a samozrejme majú byť realizované čo najskôr. Preto napríklad sú to stromy a kríky v kvetináčoch, ktoré sa dajú ľahko premiestniť, vďaka čomu sa otestuje aj to akým rastlinám sa v tomto prostredí bude dariť.

Ich výhodou je, že sa dajú realizovať s minimálnym finančným rozpočtom  v pomerne krátkom čase a  prinesú obyvateľom a návštevníkom už viditeľné zmeny.

A ktoré tzv. “Quick Wins” sú ešte v pláne?

 • zrušenie až 120 parkovacích miest, ktoré patrili Magistrátu hlavného mesta
 • uprednostnenie chodcov
 • pridanie mobilnej zelene /ako už bolo spomenuté/
 • zrušenie reklám a bilboardov 
 • zjednotenie objektov ako napríklad jednotné kvetináče, smetné koše a podobne
 • vytvorenie celoročného sedenia a aj sezónneho sedenia “Sadni si”
 • pridanie osvetlenia 
 • bikesharing a stojany na bicykle
 • detské ihrisko na Kamennom námestí
 • infopanely

Boli ste sa nedávno prejsť Starým mestom a  všimli ste si tam už nejaké zmeny? 

Vďaka partnerstvu s Volkswagen Slovakia pred Starou Tržnicou sa minulý rok uskutočnil orez stromov, pridalo sa stále sedenie a osvetlenie a zaviedla sa upratovacia služba.

Zaujíma Vás, kto nakoniec povedie celý projekt a ako prebiehala architektonická súťaž? Viac sa dočítate v našom ďalšom článku.

Foto: Unsplash

1 Comment

Comments are closed.