Kvalita života v Bratislave

Ako sa žije ľuďom v mestách? ako sa žije Vám? Nie je mesto ako mesto a každé miesto či mesto Vám ponúka iné benefity. Ale ako si vybrať to správne pre život? Záleží na tom, čo sú Vaše priority. Ako je to na Slovensku a čím sa môžeme inšpirovať od iných miest sa dočítate v našom článku.

Ako sa žije ľuďom v mestách? ako sa žije Vám? Nie je mesto ako mesto a každé miesto či mesto Vám ponúka iné benefity. Ale ako si vybrať to správne pre život? Záleží na tom, čo sú Vaše priority. Ako je to na Slovensku a čím sa môžeme inšpirovať od iných miest sa dočítate v našom článku.

ČO HOVORIA PRIESKUMY

Veľa odpovedí na naše otázky prináša správa Európskej komisie o kvalite života v európskych mestách 2020. Tento prieskum sa odohral počas 18.ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest.

Uskutočnilo sa neskutočných  58 100 rozhovorov v 83 mestách ukazujú. Výsledok je pozitívny, pretože až  9 z 10 ľudí bolo v roku 2019 spokojných so životom v ich meste.

Približne 40% populácie EÚ žije v mestách. Na mestá – hlavné tie veľké a hlavné je vyvíjaný obrovský tlak na zabezpečenie kvality života, bezpečnosti a iných podmienok v každej dobe nielen v súčasnosti počas pandémie COVID – 19.

Európska komisia si dala za cieľ pravidelne monitorovať výzvy a riešenia, ktoré ovplyvňujú kvalitu života v európskych mestách. Tento špecializovaný prieskum sa týka hlavných miest a ďalších veľkých miest v EÚ a zameriava sa na kvalitu života.

Najdôležitejšími aspektmi, ktoré sa posudzujú sú:

 • bývanie v meste
 • školstvo 
 • čistota mesta
 • pracovné miesta
 • verejná doprava 
 • znečistenie životného prostredia
 • verejná správa
 • zelené plochy
 • bezpečnosť
 • inklúzia a sociálne  začlenenie – hlavne u cudzincov a LGBT komunity

V tejto správe sa dozviete aj veľa zaujímavostí a možno prehodnotíte aj svoj názor. 

Ako príklad môžeme uviesť , že v menších mestách sa ľudia cítia bezpečnejšie ale na druhej strane nemajú až taký priaznivý vzťah k prisťahovalcom.

Vo väčších mestách sú ľudia spokojnejší s verejnou dopravou ale aj tu viac inklinujú k pravidelnosti odhliadnuc od ceny.

River Park, Bratislava, Slovakia

NOVINKY:

 1. zaradenie do správy sociálna inklúzia  – prisťahovalci /7% viac v mestách ako inde / a LGBTI komunita /14% viac v mestách ako inde/.
 2. interaktívne a pavučinové mapy – ľudia môžu zvoliť otázky, ktoré chcú vidieť na mape, a zvoliť, pre ktoré mesto chcú vidieť prehľad toho, ako porovnáva priemerné mesto s najlepším a najhorším mestom v prieskume
 3. dostupné grafy  a dáta

AKO JE TO V EÚ

V rebríčkoch vedú hlavné mestá ako Mníchov, Zurich, Kodaň, Viedeň, Helsinki, Amsterdam, Luxembourg , Ženeva a podobne. Závisí to od toho na aký aspekt sa pozeráme.

AKO JE TO NA SLOVENSKU

Z dlhodobého hľadiska kvalita života vo východoeurópskych mestách sa z roka na rok zlepšuje a má pozitívny trend.

Prieskum sa robil aj v našich dvoch najväčších mestách – Bratislava a Košice.

Do prieskumu sa podľa údajov zapojilo 1400 respondentov a hlavným a najzaujímavejším výsledkom sú nasledovné údaje:

 • so životom v hlavnom meste Bratislava je spokojných 92,5% obyvateľov
 • so životom v Košiciach je to viac a to 94,5% opýtaných
 • medzi silné stránky patrí hlavne kultúra, množstvo pracovných príležitostí a verejná doprava 
 • slabými stránkami sú hlavne čistota miest, ceny bývania a dostupnosť zdravotných služieb

Táto štatistika ako aj mnohé iné vytvárajú zároveň aj priestor na zlepšenie.

ČÍM SA MOŽE BRATISLAVA INŠPIROVAŤ

Bratislava ako hlavné mesto Slovenska v srdci Európy v niektorých oblastiach života exceluje, v niektorých napreduje a v ďalších zaostáva.

Úrovňou života je však pozadu v porovnaní s hlavnými mestami okolitých štátov ako napríklad Praha, Budapešť alebo Viedeň.

Inšpirovať by sme sa mali hlavne v týchto oblastiach:

 1. zlepšenie infraštruktúry
 2. plynulá doprava  – ľahké a pohodlné cesty a napojenie sa na obchvaty prípadne an hromadnú dopravu
 3. hľadanie ekologických riešení pre mesto 
 4. väčší dôraz a nároky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 5. vytvoriť priestor a príležitosti na aktívne trávenie voľného času v meste 
 6. zlepšenie kultúrneho života
 7. dbanie o pamiatky a a podpora turizmu
 8. prístup k urbanizmu a verejným priestorom pre verejnosť
 9. zapájanie ľudí do iniciatív mesta

Týchto krokov by sa dalo vymenovať neskutočne veľa. Otázkou sa zaoberala aj konferencia Urbansummit.

URBANSUMMIT

Urbansummit je/bol festival o Bratislave. Organizovali sa už 2 ročníky a boli úspešné. Momentálne to pandemická situácia minulý rok aj tento rok nedovoľuje. Festival je určený pre všetkých obyvateľov Bratislavy, aktívnych ľudí a samosprávu.

Cieľom mestského festivalu bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu o rozvoji Bratislavy a pomenovať kľúčové problémy, výzvy a možné riešenia pre mesto.

Medzi hlavné témy patrili najmä:

 • výstavba a vzťahy a dohody s developermi
 • doprava 
 • marketing mesta a cestovných ruch
 • kultúra a zapojenie verejnosti
 • životné prostredie

Diskutované boli aj pálčivé témy materských škôl a celkovo situácie v školstve, téma riadenia samospráv a jej technické zabezpečenie a digitalizácia a financovanie ako aj budúcnosť tzv. brownfieldov /nevyužívaných priemyselných areáloch či iných potenciálnych pozemkoch/.

Výsledkom podujatia boli boli odborne spracované tzv. “Návrhy pre Bratislavu” – ide o zhrnutie všetkých nápadov, podnetov, tipov, ktorých vnímaním a dlhodobým plánovaním môžeme prispieť ku kvalite života v Bratislave.

Veľmi sa tešíme, že vznikajú takéto iniciatívy a  našou ďalšou témou bude projekt BRATISLAVA ROZUMNÉ MESTO 2030.

Foto: Unsplash