Street Art v Bratislave : súčasná tvorba a festivaly

Ako ste správne pochopili vývoj grafity scény už dávno nie je o vandalizme a zanechaní škaredých značiek všade kde sa dá. Je to o individuálnom prístupe každého jedinca ako vlastne všetko, je to prostriedok umeleckého prejavu, tvorivosti, originality a častokrát aj forma politického prejavu alebo názoru na súčasné dianie vo svete.

 SÚČASNÁ TVORBA A LEGÁLNE ZÓNY

Ako ste správne pochopili vývoj grafity scény už dávno nie je o vandalizme a zanechaní škaredých značiek všade kde sa dá. Je to o individuálnom prístupe každého jedinca ako vlastne všetko, je to prostriedok umeleckého prejavu, tvorivosti, originality a častokrát aj forma politického prejavu alebo názoru na súčasné dianie vo svete.

Tak ako sme si sľúbili v úvode článku spomeniem Vám aj legálnu možnosť. Keďže sa začal grafity viac rešpektovať ako umelecký smer vzniklo aj pár bezplatných verejných miest. Na týchto miestach grafity nie sú ilegálne ani sankcionované. Ak sa jedná o plochu mesta treba žiadať povolenie na miestnom úrade a ak sa jedná o súkromný priestor tak práve u majiteľa. Tieto miesta nájdete skoro v každom meste. V Bratislave je to napríklad Janíkov dvor v Petržalke –  práve bývalá plánovaná stanica metra, ktorá sa nikdy nezrealizovala, Sklabinská ulica na Rendeze v Rači atď.

GRAFFITI JAMS A ZÁKAZKY

Ďalšou formou legálnych grafity je tvorba grafity na zakázku a to napríklad:

  • interiérové – priestory firiem, ambulancií, škôlok
  • exteriérové – reklamné spoty, firemné budovy, ihriská, outdoorové športoviská
  • trick artová maľba – trick-artové galérie – napríklad na Slovensku Tricklandia alebo Tripland v Bratislave  –  vizuálne ilúzie, kde je človek, ktorý sa do maľby postaví jej súčasťou
  • oblečenie a módne doplnky 
  • a iné 

Na Slovensku sa za dlhú dobu stal najväčším patrónom grafity, hip-hopu, dj-ingu  ArtAttack. Robia všetko od zostavenia slovníka grafity, cez vydávanie časopisov, majú značku oblečenia a hudby, organizuju festivaly a výstavy a tvoria celkový content  tejto subkultúry. V minulosti organizovali aj veľa podujatí Grafity Jams, kde pouliční umelci zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska mohli predviesť svoju tvorbu.

zdroj: https://www.calvertjournal.com/

BRATISLAVSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL

V hlavnom meste sa každoročne organizuje Bratislavský street art festival. Je to multižánrové podujatie, ktoré nie je iba o grafity ale prezentuje sa tu aj iné pouličné umenie – hudba, tanec, dobré jedlo ako aj predaj streetartových doplnkov a pomôcok.

Každoročne sa fasády budov menia na outdoorovú galériu  prispievajú tak ku skrášleniu mesta. Posledným asi najpopulárnejším dielom  je pretvorenie jednej z dominánt hlavného mesta a to hotela Kyjev . Tento projekt nazvali  Hotel Kyjev Deconstructed a táto budova sa stala najväčšou streetartovou stenou v Strednej Európe.  Toto dielo vzniklo v spolupráci organizátorov spolu so známym slovenským fotografom Lousy Auberom, ktorý sa snažil pri svojej tvorbe rešpektovať pôvodné dielo autora budovy – Ivana Matušíka.

TRIPADVISOR A ROZVOJ TURIZMU 

Z Kamenného námestia sa stáva streetartová galéria –  spolu s projektom Hotel Kyjev Deconstructed vzniklo aj dielo Dievča v kroji, ktoré sa ocitlo medzi 100 najlepšími streetart dielami roka 2017. Na námestí je už 8 veľkometrážnych diel a ďalšie postupne vznikajú na uliciach Rajská a v okolí.

zdroj: https://unsplash.com/photos/Z22sp-Ric7s

Aj toto je jedna z možností ako prilákať do Bratislavy turistov, alebo lepšie povedané aby u nás strávili viac času. Klasická prehliadka Bratislavy a okolia trvá bežnému turistovi 1-2 dni. 

V USA a aj ďalej v Európe  napríklad v Lisabone sa už stal street art turizmus dosť populárny a vznikli na to rôzne organizacie a “tours” dokonca aj hotely s touto tématikou. V menších mestách tak vzrástol turizmus a podporil sa tým aj gastro sektor a ostatné atrakcie mesta. Tuto formu turizmus propaguje aj tripadvisor alebo booking. 

Ako sa hovorí. “príležitosti a kreativite sa medze nekladú” a o street art umení toho budeme ešte veľa počuť a hlavne vidieť.

Zdroj titulnej fotografie: https://unsplash.com/photos/dd7G-ERGzuk