Víťazný projekt živého námestia

Súčasná podoba Starého mesta v Bratislave sa už čoskoro zmení, poznáme víťaza veľkej architektonickej súťaže. Ak sa chcete dozvedieť o projekte Živé námestie viac prečítajte si náš článok.

Súčasná podoba Starého mesta v Bratislave sa už čoskoro zmení, poznáme víťaza veľkej architektonickej súťaže. Ak sa chcete dozvedieť o projekte Živé námestie viac prečítajte si náš článok.

VEREJNÁ SÚŤAŽ A VÍŤAZNÝ NÁVRH PROJEKTU ŽIVÉ NÁMESTIE

Cieľom je vybrať architektonický projekt ktorý spĺňa požiadavky :

 • zachovanie  historicko -spoločenského významu, 
 • významný dopravný uzol pre MHD 
 •  zachovanie pamiatok keďže sa miesto nachádza v pamiatkovej zóne

Z tohto dôvodu je nutné zapojenie veľkého množstva aktérov, preto Architektonickú súťaž hlavné mesto a MIB vypísali formou súťažného dialógu. 

Hlavnou výhodou súťažného dialógu je že je to forma architektonickej súťaže, kde súťažiaci odovzdávajú iba svoj projekt ale medzi vyhlásením súťaže a podaním finálnych návrhov je možné upresňovať a konzultovať zadanie. Je tak možné zapojiť do tvorby viacero strán, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu projektu.

Takáto forma verejnej súťaže sa uplatňuje hlavne pri veľkých komplexných projektoch, ktorým Živé námestie je.

 Živé námestie je priekopníkom v tomto smere, pretože je to prvá súťaž na Slovensku, kedy bol použitý súťažný dialóg ako forma architektonickej súťaže.

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v  2 fázach:

 •  V 1. fáze sa predkladala žiadosť o účasť – prihlásilo sa až 23 súťažných tímov
 • v 2. na základe predložených profesijných portfólií komisia vybrala tímy, ktoré budú ďalej pracovať na architektonickom návrhu pre toto územie – odborná komisia nakoniec vybrala 4 tímy

4 najlepšie tímy:

 1.  Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult z Nemecka,
 2.  tím Sadar + Vuga d.o.o. zo Slovinska, 
 3. REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS z Nemecka 
 4. český tím Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT

BUDÚCA PODOBA NÁMESTIA  – PROJEKT Loidl BPR

Víťazný projektom sa stal návrh od Loidl BPR

Víťazný návrh spĺňa všetky požadované aspekty, ktoré sme už spomínali.

Kvalitné prevedenie námestí bez bariér

 Námestie bez barier sľubuje prepojenie peších ťahov, cyklotrás, verejnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy. Návrh prináša viaceré zmeny a výhody  hlavne pre peších.

Všetky povrchy na priestranstve 35 tisíc metrov štvorcových dáva na jednu úroveň číms a odstránia zbytočné bariéry. 

Dôležité je aj zjednotenie povrchov – celý povrch bude vydláždený kamennou dlažbou a oddelený podľa funkcie  -peší, cyklisti, automobily. Čo sa týka mobiliáru – jednotné oceľové prevedenie a antracitová farba majú dominantu. 

O tretinu viac zelených plôch

O tretinu viac zelených ploch znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. Ráta sa s pridaním zelených ostrovčekov vo viacerých častiach námestia ako aj s novým využitím zavlažovacieho systému.

Vysadené budú rôzne kríky a stromy vrátane ihličnatých aby zeleň ostala aj v obdobiach kedy listnaté stromy opadávajú.

Víťazný návrh počíta s novým usporiadaním dopravy

Čo sa týka MHD, vytvorí sa dopravný a prestupný uzol na Kamennom námestí a Námestí SNP, s tým, že sa sem presunie aj trolejbusová doprava odbremení sa  tak Cintorínska ulica.

Plánuje sa nová organizácia dopravy s cieľom eliminovať tranzitnú dopravu, ktorá priamo v uliciach Špitálska a štúrova nie je väčšinou klúčová, ale skracujú si nou cestu tí čo prechádzajú mestom.

Doprave pomôže efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a v vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia.

Do podzemného parkoviska pod Kamenným námestím sa vkladajú veľké nádeje, lebo by malo zvýšiť kapacitu parkovacích miest trojnásobne – eliminuje sa tak parkovanie na námestiach, parkovanie obyvateľov aj návštevníkov a presunie sa tam aj parkovanie z okolitých ulíc, kde kazí celkový historický dojem z ulíc Bratislavy.

Akcent na fasády budov, ktoré odzrkadľujú históriu a rozvoj hlavného mesta

Touto časťou projektu architekti kladú dôraz na to, že málokto cez rušivé námestia vníma architektonickú históriu budov. Projektom a osvetlením či výsadbou zelene sa snažia zviditeľniť a vyzdvihnúť dominanty námestí, ktorými sú najmä:

 • kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a 18. storočia, 
 • budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z roku 1912
 •  budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka 
 • prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga 
 •  najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a hotela Kyjev od Ivana Matušíka

Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán

Nový prirodzený chodník popred Pamätník umožní jeho prístupnosť z viacerých strán a cesta do historického centra mesta sa stane pre chodcov jednoduchšia.

Kaplnka sv. Jakuba bude mať bezbariérový prístup a priehľadný pochôdzny povrch.

Zapájanie ľudí od prvej fázy

V zapájaní ľudí do projektu sa rátalo a ráta od začiatku. Už v úvode projektu sa zapojilo okolo 1000 respondentov, vyplnili sa dotazníky, analyzovali sa podnety z projektu odkaz pre starostu a podobne.

Architekti plánujú aj naďalej zapájať ľudí.

Veríme, že toto nebude jediný projekt, ktorý mesto chystá, týmto spôsobom sa z Bratislavy stane krásne mesto nielen pre turistov ale aj pre domácich.

Foto: Unsplash