Výrub mestskej zelene v Bratislave

V prvej časti článku ste sa dozvedeli čo si máte predstaviť pod pojmom mestská zeleň, kto má aké kompetencie a aké sú s ňou plány.
Taktiež prečo je mestská zeleň pre nás taká dôležitá a niečo o iniciatíve 10000 stromov.
Tentokrát sa pozrieme na tie horšie správy.

Hlavné mesto SR Bratislava na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vydáva žiadateľom stanoviská – súhlas vlastníka pozemku s výrubom drevín, súhlas s umiestnením náhradnej výsadby a stanoviská k projektom sadových úprav na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta.

KAMPAŇ VALLO 2018 A VÝRUB ZELENE

“Betónová džungľa potrebuje ľudí so zeleným srdcom” aj takto znie časť kampane vo voľbách 2018 kde sa stal primátorom mesta Bratislava práve Matúš Vallo.

Vo svojej volebnej kampani prezentoval aj “zelenú” stránku Bratislavy.

Na Pláne Bratislava spolupracoval s viacerými expertmi na mestskú zeleň. V Teame Vallo je aj Jakub Mrva – predseda občianskeho združenia Iniciatíva Naše Karpaty a aktivista z mestskej časti Nové Mesto.

Ďalšou členkou teamu za životné prostredie je v Pláne Bratislava autorizovaná krajinná architektka  Katarína Tomanová Porubčinová. Pracuje na Oddelení životného prostredia a územného plánovania v jej zámere práce je hlavne starostlivosť o mestskú zeleň, plánovanie jej úprav a jej udržateľnosti. 

O výhodách mestskej zelene aj o možnostiach jej ochrany prípadne revitalizácii, ktorou sa zaoberá Team Vallo sme písali už v tomto článku. Pozrieme sa ďalej na masívny výrub stromov a čo ma na neho vplyv.

Hlavnými príčinami výrubu zelene sú:

  1. Developeri
  2. Ťažba dreva

DEVELOPERI

Developerské a investičné projekty sú samozrejme nevyhnutnosťou v každom meste . Budovanie stavieb však prebieha hlavne na nezastavaných plochách kde bola kedysi zeleň a dochádza tu k výrubu hlavne dospelých stromov.

Developer v takomto prípade má dve možnosti – buď zaplatí mestu protihodnotu alebo vysadí sám stromy. Toto riešenie je však nedostatočné a alarmujúce, pretože developer nemá jasne stanovené kde musia stromy stáť a často ich vysadí na úplne inom mieste a zeleň v tej konkrétnej lokalite vymizne. A peniaze od developera za vyrúbané stromy? Tie mesto využije na iné veci a nevrátia sa späť do zelene. 

Čo sa týka Bratislavy dlhodobé tlaky od developerov sú hlavne pre lokality – Rača vinohrady, Kramáre či Koliba postupne menia svoj pôvodný ráz. Záhrady, vinohrady či sady nahradili bytovky. Podobný developerský boom sa rozmáha aj na území Karloveského ramena.

Mesto často dáva od tejto problematiky ruky preč. Nie je pritom správne si myslieť, že sa s tým nedá nič robiť a že mesto na developerov nemá žiadne páky. Má totižto právo developerské projekty meniť.

Mesto návrhy developerských projektov :

  • môže aktívne pripomienkovať,
  • môže dávať odborné stanoviská a odporúčania, 
  • môže sa zasadzovať za dodržiavanie územného plánu mesta, či plánov zón 
  • môže prísne kontrolovať ochranu existujúcej zelene pri výstavbe projektov

ŤAŽBA DREVA

Jedným z ďalších problémov bratislavských lesov  je ťažba dreva, proti nej sa momentálne stavia viac a viac ľudí. Občianske združenie Iniciatíva Naše Karpaty bojuje proti nadmernej a necitlivej ťažbe. Vďaka neustálemu pripomienkovaniu a snahe ťažba dreva v bratislavských mestských lesoch klesla o ⅔. Stále však je veľký výrub v štátnych lesoch na Devínskej Kobyle a pri Vydrici. Snahou organizácie je kompetentných presvedčiť o priorite lesov , ktorou je rekreačná funkcia a nie ekonomická.

KAUZA DROTÁRSKA ULICA

Nedávna kauza z februára 2021 je živým dokazom toho ako to funguje/nefunguje s výrubom stromov. Išlo o developerský projekt, ktorému bolo vydané povolenie na výrub stromov  v roku 2018. Vyrúbať sa malo až 85 stromov, ktoré majú pre obyvateľov vysokú hodnotu.

Na Drotárskej ulici majú vzniknúť  dva objekty so šiestimi bytovými jednotkami, ktoré sa predávajú samostatne.

Pozemky v priebehu rokov zmenili majiteľov, preto aktivisti a obyvatelia žiadali i Staré Mesto, aby o výrube znovu rozhodlo. Tento prípad sa dostal až na súd, ktorý ale vo veci už 2 roky nerozhodol. Mestská časť tvrdí, že nemala inú možnosť a postupovala podľa zákona. Kým sa dali veci do pohybu, developer už stromy vyrúbal.

Otázkou je či sa tomu dalo zabrániť a ako v budúcnosti postupovať v takýchto prípadoch.

Foto: unsplash